top of page
bestuursmedalle1.png
jose3.jpg

organisatie

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) vertegenwoordigd 165 carnavalsverenigingen in Limburg en daarbuiten en is opgericht op 18 januari 1965. De BCL heeft als doelstelling het in stand houden en bevorderen van de carnavalscultuur als een uiting van levende volkscultuur en folklore in Limburg.

Het bondsbestuur voert de besluiten uit die worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering . De dagelijkse leiding is in handen van het Dagelijks Bestuur. Het bondsbestuur heeft een beleidsvormende en uitvoerende taak op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies. De BCL-Limburg is bestuurlijk opgedeeld in drie districten; Zuid, Midden en Noord aangevuld met een jeugdbestuur. Het bondsbestuur bestaat zonder uitzondering uit vrijwilligers.

De doelstelling proberen we te bereiken door:

  • Contacten onderhouden met overheidsinstanties en aanverwante carnavalsbonden.

  • Het promoten van de carnaval bij de verenigingen en andere instanties.

  • De Jeugd in Limburg laten deelnemen aan het begrip carnaval.

  • Het organiseren of deelnemen aan carnavalsbijeenkomsten of manifestaties. (BCL Carnavalstreffen, JeugdPrinsentreffen, Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival).

  • Leden bijstaan in juridische en fiscale aangelegenheden.

  • Het beheren van bondsordes voor jubilerende leden van aangesloten verenigingen,

  • De BCL wordt geleid door het dagelijks bestuur, aangevuld met commissarissen die per district zorgen voor de bezoeken aan de diverse verenigingen.

De BCL vertegenwoordigt haar leden bij de NEG, de Närrische Europäïsche Gemeinschaft, een samenwerkingsverband van zeven Europese landen. Meer informatie over de NEG is te vinden op: 

neg.png

vastelaovend maak vrunj

FB_IMG_1579816305016.jpg

 verbinders en vertegenwoordigers van de    Limburgse Vastelaovend

De BCL heeft als doelstelling het in stand houden en bevorderen van de carnavalscultuur als een uiting van levende volkscultuur en folklore in Limburg.

bottom of page