top of page
bestuursmedalle1.png
jose3.jpg

statuten

Een vereniging moet statuten hebben om haar wettelijke status en interne werking vast te leggen. Statuten zijn essentieel omdat ze de basis vormen voor hoe de vereniging wordt opgericht, georganiseerd en beheerd. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom statuten voor een vereniging noodzakelijk zijn:

  1. Rechtspersoonlijkheid: Statuten zijn vaak vereist om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen voor de vereniging. Rechtspersoonlijkheid betekent dat de vereniging als een afzonderlijke juridische entiteit wordt erkend, los van haar individuele leden. Dit is belangrijk omdat het de vereniging de mogelijkheid geeft om contracten aan te gaan, eigendommen te bezitten, en juridische handelingen uit te voeren in haar eigen naam.

  2. Doel en activiteiten: Statuten leggen het doel en de doelstellingen van de vereniging vast. Dit helpt niet alleen de leden om te begrijpen waar de vereniging voor staat, maar het kan ook van belang zijn voor eventuele donateurs, subsidieverstrekkers of overheidsinstanties die met de vereniging te maken hebben.

  3. Structuur en organisatie: Statuten regelen de interne structuur van de vereniging, waaronder de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur, de ledenvergadering en andere functionarissen. Ze kunnen ook procedures voor verkiezingen en besluitvorming vastleggen.

  4. Lidmaatschap: Statuten bevatten vaak bepalingen over wie in aanmerking komt om lid te worden van de vereniging, de rechten en plichten van de leden, en de procedures voor lidmaatschapsbeëindiging.

  5. Financiën en contributie: Ze kunnen regels bevatten met betrekking tot de financiën van de vereniging, waaronder contributies, fondsenwerving, en de verdeling van eventuele winsten of overschotten.

  6. Wijzigingen: Statuten bevatten meestal bepalingen over hoe ze kunnen worden gewijzigd. Dit zorgt voor een gestructureerd proces voor het aanpassen van de regels en voorkomt willekeurige veranderingen.

  7. Juridische bescherming: Door statuten te hebben, kunnen de leden van de vereniging zichzelf en de vereniging beschermen tegen mogelijke juridische geschillen en verwarring over de interne werking en doelstellingen.                                                                                                       

Over het algemeen dienen de statuten als de grondwet van de vereniging en bieden ze een juridische basis voor haar bestaan en activiteiten. Ze zorgen voor duidelijkheid, stabiliteit en rechtszekerheid binnen de organisatie en zijn vaak vereist door wet- en regelgeving om de belangen van alle betrokken partijen te waarborgen.

Wilt U Uw statuten aanpassen of opnieuw opstellen kunt U altijd terecht bij onze huis-notaris Metis Notarissen

statuten.jpg

 verbinders en vertegenwoordigers van de    Limburgse Vastelaovend

De BCL heeft als doelstelling het in stand houden en bevorderen van de carnavalscultuur als een uiting van levende volkscultuur en folklore in Limburg.

bottom of page