Marcel Starmans

Geschreven door: | |

De discrete secretaris / ERELID Marcel Starmans is overleden.

Op dinsdag 3 augustus ’22 bereikte ons het droevig bericht dat Marcel Starmans ( 1958-2022) is overleden. In het verleden (de negentiger jaren tot 2003) heeft Marcel veel betekend voor de Limburgse Carnaval.

Als vijfde Bondsecretaris fungeerde hij een tiental jaren als secretaris van de “Bond Carnavalsverenigingen Limburg”. In deze vrijwilligers functie groeide hij uit tot een BondsBestuurder in hart en nieren die zich inzette voor de Limburgse Carnaval maar ook voor bonden en verenigingen in het Limburgs grensgebied.

Zéér accuraat, nauwkeurig en precies wist hij het Bondssecretariaat uit te dragen door niet alleen middels notities en verslagen maar ook als initiatiefnemer die wist waar hij naar toe wilde. Nu nog komen regelmatig zijn geschriften voorbij. Zijn werken werden gedetailleerd en plichtsgetrouw uitgevoerd. Secuur en stipt op tijd!

Zo stond hij mede aan de wieg van het Limburgs Kingerleedjes Festival en was zelfs in die jaren al actief op de computer! De ontwikkeling van de projecten “ Wie de jeugd heeft de toekomst….” en “InterActief …. een internetproject” waren initiatieven van de BCL, met als grote stimulator en uitvoerder secretaris Marcel Starmans. Deze carnavalsactiviteiten vond hij belangrijk voor de jeugd, zoals dans, muziek, theater, volkstoneel en tekstvorming educatief zeer belangrijk zijn.

De buitenlandse contacten werden nauwgezet gearchiveerd, zodat deze contacten continu plaats vonden. Er ontstonden grensoverschrijdende uitwisselingen.

In alles wat hij deed was een perfecte voorbereiding aan vooraf gegaan. Degenen die hem goed hebben gekend hebben ervaren dat hij zich altijd goed prepareerde op datgene wat komen ging. Hij was nuchter en betrouwbaar.

Marcel hoorde tot de bescheiden personen die met een groot hart voor de Bond en de Limburgse tradities achter de schermen veel activiteiten ontplooide. Verenigingen en leden van verenigingen konden steeds bij hem terecht voor alles wat met carnaval verbonden was. Toch wel een markante persoonlijkheid met voor zijn doen een onuitputtelijke inzet.

Door zijn werk aan het tijdschrift ‘Vastelaovend Same” was hij medebepalend voor de inkomsten van de Bond. Als webmaster van de BCL-site schreef hij artikelen over de carnaval in haar totaliteit.

Tijdens de 37ste Algemene LedenJaarvergadering leest Voorzitter Jo Hundscheidt een brief voor, geschreven door Marcel, waarin hij laat weten zijn functie neer te leggen wegens ernstige complicatie na zijn ziekteproces in 1997. Zo’n twintigjaar geleden beëindigde hij zijn secretaris werkzaamheden en werd geïnstalleerd als ERELID.

Naast het bedroefd zijn over zijn heengaan, zijn wij als Bond ook dankbaar dat Marcel destijds de moeilijke taak van het secretariaat oppakte en kwalitatief iets fantastisch heeft neergezet. Hij was gelukkig hier op aarde ook toen zijn lichaam begon te foeteren en hem in de steek begon te laten. Ondanks dit alles bleef hij trouw aan zijn eigen levensbeschouwing en opvattingen, waarbij hij toch sterk was in discussies een ware consensus te bereiken.

Het toenmalige BondsBestuur met op de eerst rij het Dagelijks Bestuur met Marcel Starmans tweede van links.

Wie of wat is de BCL

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg heeft ongeveer 165 aangesloten verenigingen en is opgericht op 18 januari 1965. De BCL heeft als doelstelling het in standhouden van de carnavalscultuur door middel van:

  • Contacten onderhouden met overheidsinstanties en aanverwante carnavalsbonden.
  • Het promoten van de carnaval bij de verenigingen en andere instanties.
  • De Jeugd in Limburg laten deelnemen aan het begrip carnaval.
  • Het organiseren of deelnemen aan carnavalsbijeenkomsten of manifestaties. (BCL Carnavalstreffen, JeugdPrinsentreffen, Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival).
  • Leden bijstaan in juridische en fiscale aangelegenheden.
  • Het beheren van bondsordes voor jubilerende leden van aangesloten verenigingen,
  • De BCL wordt geleid door het dagelijks bestuur, aangevuld met het bondsbestuurders die per district zorgen voor de bezoeken aan de diverse verenigingen.

De BCL vertegenwoordigt zijn leden bij de NEG, de Närrische Europäïsche Gemeinschaft, een samenwerkingsverband van zeven Europese landen. Meer informatie over de NEG is te vinden op: www.naerrische-europaeische-gemeinschaft.org


Beschermheer Emile Roemer

Vandaag heeft Theo Bovens zijn taak als beschermheer van de BCL en SLV op het gouvernement overgedragen aan gouverneur Emile Roemer die zich nu de beschermheer van de Limburgse vasteloavend mag noemen. Een afvaardiging van de BCL ,SLV en de Blauw Sjuut waren bij deze mooie ceremonie aanwezig.

BCL Treffen 2022

BCL treffe wat op 18-19 en 20 nov 2022 zal worden gehouden.

Orde Aanvragen

Een ledenorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Gewoon lid”. (Joekskapel, Muziekkapel, Jeugdcarnaval of iets dergelijks) Download

Een dienstorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Raad van elf, Adjudant, Nar, Ceremoniemeester, Bestuur) Download

Grootorde Een grootorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Dagelijks bestuur, Vorst, President) Download

Orde van verdiensten Een orde van verdiensten kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Verdienstelijk persoon voor de gemeenschap” Download


BCL Leden
De BCL bestaat bij de gratie van haar leden. Er zijn actueel 170 carnavals-verenigingen aangesloten bij de Limburgse bond. Verreweg de meeste zijn afkomstig uit de eigen provincie, doch zijn er ook enkele verenigingen van elders lid. De bond profileert zich als verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend. Zij behartigt de belangen van het georganiseerde carnaval. Zij doet dat in het bijzonder voor de volgende verenigingen: BCL-ledenlijst

Onderstaand treft u een overzicht van de documenten die voor u als vereniging belangrijk zijn. Momenteel bevinden wij ons in een transitie naar een meer dienstverlenende instelling. In dat kader kunt u binnenkort veel nieuws verwachten. Nieuwe statuten en reglementen. De documenten op deze pagina zullen in de komende maanden ook onderhanden worden genomen

BCL-ledenlijst
BCL Statuten
BCL Huishoudelijk Reglement
Protocol Bondsonderscheidingen
Aanvraag BCL Bondsonderscheiding
BCL nieuwe leden formulier
Reglement BCL Carnavalstreffen

Sponsoren

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.