Marcel Starmans

Geschreven door: | |

De discrete secretaris / ERELID Marcel Starmans is overleden.

Op dinsdag 3 augustus ’22 bereikte ons het droevig bericht dat Marcel Starmans ( 1958-2022) is overleden. In het verleden (de negentiger jaren tot 2003) heeft Marcel veel betekend voor de Limburgse Carnaval.

Als vijfde Bondsecretaris fungeerde hij een tiental jaren als secretaris van de “Bond Carnavalsverenigingen Limburg”. In deze vrijwilligers functie groeide hij uit tot een BondsBestuurder in hart en nieren die zich inzette voor de Limburgse Carnaval maar ook voor bonden en verenigingen in het Limburgs grensgebied.

Zéér accuraat, nauwkeurig en precies wist hij het Bondssecretariaat uit te dragen door niet alleen middels notities en verslagen maar ook als initiatiefnemer die wist waar hij naar toe wilde. Nu nog komen regelmatig zijn geschriften voorbij. Zijn werken werden gedetailleerd en plichtsgetrouw uitgevoerd. Secuur en stipt op tijd!

Zo stond hij mede aan de wieg van het Limburgs Kingerleedjes Festival en was zelfs in die jaren al actief op de computer! De ontwikkeling van de projecten “ Wie de jeugd heeft de toekomst….” en “InterActief …. een internetproject” waren initiatieven van de BCL, met als grote stimulator en uitvoerder secretaris Marcel Starmans. Deze carnavalsactiviteiten vond hij belangrijk voor de jeugd, zoals dans, muziek, theater, volkstoneel en tekstvorming educatief zeer belangrijk zijn.

De buitenlandse contacten werden nauwgezet gearchiveerd, zodat deze contacten continu plaats vonden. Er ontstonden grensoverschrijdende uitwisselingen.

In alles wat hij deed was een perfecte voorbereiding aan vooraf gegaan. Degenen die hem goed hebben gekend hebben ervaren dat hij zich altijd goed prepareerde op datgene wat komen ging. Hij was nuchter en betrouwbaar.

Marcel hoorde tot de bescheiden personen die met een groot hart voor de Bond en de Limburgse tradities achter de schermen veel activiteiten ontplooide. Verenigingen en leden van verenigingen konden steeds bij hem terecht voor alles wat met carnaval verbonden was. Toch wel een markante persoonlijkheid met voor zijn doen een onuitputtelijke inzet.

Door zijn werk aan het tijdschrift ‘Vastelaovend Same” was hij medebepalend voor de inkomsten van de Bond. Als webmaster van de BCL-site schreef hij artikelen over de carnaval in haar totaliteit.

Tijdens de 37ste Algemene LedenJaarvergadering leest Voorzitter Jo Hundscheidt een brief voor, geschreven door Marcel, waarin hij laat weten zijn functie neer te leggen wegens ernstige complicatie na zijn ziekteproces in 1997. Zo’n twintigjaar geleden beëindigde hij zijn secretaris werkzaamheden en werd geïnstalleerd als ERELID.

Naast het bedroefd zijn over zijn heengaan, zijn wij als Bond ook dankbaar dat Marcel destijds de moeilijke taak van het secretariaat oppakte en kwalitatief iets fantastisch heeft neergezet. Hij was gelukkig hier op aarde ook toen zijn lichaam begon te foeteren en hem in de steek begon te laten. Ondanks dit alles bleef hij trouw aan zijn eigen levensbeschouwing en opvattingen, waarbij hij toch sterk was in discussies een ware consensus te bereiken.

Het toenmalige BondsBestuur met op de eerst rij het Dagelijks Bestuur met Marcel Starmans tweede van links.

Wie of wat is de BCL

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg heeft ongeveer 165 aangesloten verenigingen en is opgericht op 18 januari 1965. De BCL heeft als doelstelling het in standhouden van de carnavalscultuur door middel van:

  • Contacten onderhouden met overheidsinstanties en aanverwante carnavalsbonden.
  • Het promoten van de carnaval bij de verenigingen en andere instanties.
  • De Jeugd in Limburg laten deelnemen aan het begrip carnaval.
  • Het organiseren of deelnemen aan carnavalsbijeenkomsten of manifestaties. (BCL Carnavalstreffen, JeugdPrinsentreffen, Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival).
  • Leden bijstaan in juridische en fiscale aangelegenheden.
  • Het beheren van bondsordes voor jubilerende leden van aangesloten verenigingen,
  • De BCL wordt geleid door het dagelijks bestuur, aangevuld met het bondsbestuurders die per district zorgen voor de bezoeken aan de diverse verenigingen.

De BCL vertegenwoordigt zijn leden bij de NEG, de Närrische Europäïsche Gemeinschaft, een samenwerkingsverband van zeven Europese landen. Meer informatie over de NEG is te vinden op: www.naerrische-europaeische-gemeinschaft.org


Beschermheer Emile Roemer

Vandaag heeft Theo Bovens zijn taak als beschermheer van de BCL en SLV op het gouvernement overgedragen aan gouverneur Emile Roemer die zich nu de beschermheer van de Limburgse vasteloavend mag noemen. Een afvaardiging van de BCL ,SLV en de Blauw Sjuut waren bij deze mooie ceremonie aanwezig.

Sjweikese organiseert BCL-treffe 2022

Sjweikese organiseert BCL-treffe 2022 Al 2x moch 't neet zo zeen. Al twee keer sjtonge de Veldjmuus helemaol klaor om veur Limburg ein prachtig fees te hauwte. Jaomer genog waar 't de Veldjmuus neet gegund door de wel bekende raeje. Wat mot 't ongeluifelik zoer zeen gewaes veur ozze vrunj oet Remunj om 2 jaor achter mekaar hun energie in rouk te zeen opgaon. Toch wille veer de Veldjmuus bedanke veur hun inzat en veur 't behoud van ozze Limburgse cultuur. "Luuj van de Veldjmuus, geer zeet klasse!” In 2022 gaon veer es Sjwenskes oet Sjweikese 't sjoone treffe vorm gaeve. 'T wurt ein groot sjpektakel. Op vriedig 18-11 zal ein van Nederlands bèste coverbands 't podium betraeje. Anderkovver zal de tent dan oppe kop komme zètte. Op zaoterdig 19-11 is 't de beurt aan de grondjlègger van de Limburgse coverbands. De Janse Bagge Bend zal net es vreuger de tent oppe kop dreeje. Zondig 20-11 zal 't traditionele BCL treffen zeen. Nao eine sjoone optoch door 't meist noordelijke bergdörp van Nederland zulle veer aansjleetend der ein ech Limburgs feeske van make. 'T belaof ein top weekend te waere. Laote veer haupe dat veer Corona ein bietje onger controle kriege en dat veer weer kènne en maoge feeste. Houd dees pagina good in de gate. Hiej zulle veer 't lètste nuuts deile mit uch. Veer zeen os in november!

kaarten via: https://bit.ly/kaartenBCLSjweikese

Sponsoren
Contact

Wilt u graag meer informatie over de Bond Carnavalsverenigingen Limburg neem dan contact op met onze secretaris.


Bereikbaar via: 
secretaris@bcl-limburg.nl
BCL Limburg
Adres: Hoogstraat 53
5986AA Beringe

RSIN 8164.56.793
KvK Zuid-Limburg 40175004

Beleidsplan Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL)


Bezoek onze Facebook pagina's………

Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend, Vragen?

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.