Stacks Image 126664
Stacks Image 126676

Theo Verstraeten

Met verslagenheid hebben bondsbestuur en leden van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) kennis genomen van het overlijden van ons erelid de heer Theo Verstraeten uit Pey. Thei was in 1965 één van de oprichters van de BCL en vervulde vele jaren de functie van secretaris. In 1976 werd hem de gouden Toon Hermans legpenning toegekend. Tot op hoge leeftijd was hij een vraagbaak voor alles en iedereen, die met de Limburgse vastelaovendj te maken had.

Wij wensen zijn vrouw Berthie, zijn kinderen en kleinkinderen en zijn Vastelaovesvereniging De Aester Sjaelen Uul, waar hij in 1973 voorop ging als prins Thei II (foto) heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Jos Hessels
Voorzitter BCL

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.