Stacks Image 126664
Stacks Image 126676

Hans te Locke

Een nat grijs wolkendek bedekt 10 april de hemel boven ons Limburg op het uur dat de melding komt dat onze vorige Bondsvoorzitter Hans te Locke is overleden. Wij, de BCL-familie is verdrietig, ook carnavalisten en een grote groep andere persoonlijkheden die van hielden en hem bewonderden.
In zijn laatste Voorzitter periode wilde hij ondanks lichamelijke moeilijkheden en pijn, toch iedere keer mee op pad. Najaar 2018 maakte hij uiteindelijk bekend dat hij noodgedwongen het Bondsvoorzitterschap diende te beëindigen. Zijn fysieke ongemakken bij het voortbewegen speelden hem parten. Het werd alsmaar moeilijker zonder hulpmiddelen de stabiliteit en het evenwicht te houden. Hij vond zelf dat de tijd gekomen was om de voorzittershamer over te geven aan zijn opvolger (plaats te maken voor zijn opvolger)
Momenteel kunnen wij nog niet begrijpen, dat hij, alleen nog een herinnering is.
Een herinnering aan:

Zijn op en top verzorgd uiterlijk.
Zijn persoonlijke feeling voor de menselijk maat waren zijn drijfveren.
Zijn bewonderenswaardige spreuken en citaten welke zijn speeches vulde.
Zijn onvergetelijke bijdrage aan de structurele vernieuwing binnen het Carnavalsgebeuren.
Zijn nuchtere kijk op zaken waardoor géén overbodige zaken werden ontwikkeld.
Zijn vasthoudendheid wanneer het ging om onderhandelen.
Zijn energieke inzet voor de gezamenlijke belangen van de aangesloten Bonds-verenigingen.
Zijn moeilijke taak om de aangesloten verenigingen op één lijn te krijgen.
Zijn persoonlijkheid als man van weinig woorden, maar met een duidelijke koers gefundeerd in sterke eigen waarden.

Ook na zijn “pensionering als Bondsvoorzitter droeg hij de BCL een warm hart toe en bleef hij de ontwikkelingen bij zijn Bond BCL nauwlettend volgen. Natuurlijk zullen wij hem missen en mede namens alle bestuursleden betuigen wij ons respect en dank voor zijn Voorzitterschap en zijn bijdrage aan het verbeteren en behouden van de Limburgse carnaval.

Ons oprecht medeleven gaat naar zijn echtgenote, gezin en naaste familie.
Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, gezin en naaste familie.
Hen wensen wij de kracht zijn dierbare herinneringen te koesteren als een bijzonder persoonlijkheid.
Dat hij ruste in vrede.

Zijn blijvende belangstelling voor de Limburgse carnaval in bijzonder de Blauw Sjuut en de BCL.

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.