Voordracht tot nieuwe Voorzitter van de BCL.

Geschreven door: | |

Het Dagelijks Bestuur van de “Bond Carnavalsverenigingen Limburg” is vereerd u te mogen mededelen dat wij tijdens de aankomende jaarvergadering de heer Robert Housmans gaan voordragen als nieuwe voorzitter.

Zoals dat betaamt mogen de leden van de bond tijdens de jaarlijkse ‘Algemene Ledenvergadering’ besluiten of zij deze voordracht ondersteunen. Deze vergadering zal 5 oktober in de ‘Harmoniezaal’ van Linne plaatsvinden. Robert Housmans zal hiermee de negende voorzitter in de geschiedenis van de B.C.L. worden.

Als geboren Limburger, woonachtig in Born weet hij welke gevoelens in het vijfde seizoen loskomen. In zijn jeugdjaren vierde hij de Vasteloavend in Sittard waar hij opgroeide en naar school ging. Via het (Bisschoppelijk) College Sittard (het huidige Trevianum) ging hij via de HTS naar de KMA. 
Na zijn defensietijd, is hij naast een civiele baan de politiek in gegaan. Via burgercommissielid, groeide hij via de verkiezingen uit tot Raadslid in Sittard-Geleen, daarna als gekozen Statenlid en uiteindelijk tot zijn benoeming als Gedeputeerde voor de Provincie Limburg.

Na zijn aftreden in April 2021 heeft hij een nieuwe Masterstudie (Personal Leadership in Innovation and Change) opgepakt en heeft hij zich toegelegd op het vakgebied duurzaamheid, innovatie en ontwikkeling. Daarnaast is hij als reserveofficier (majoor) actief bij defensie. Hij dient als stafofficier bij de 13de Lichte Brigade en behoort (uiteraard) toe tot het Regiment Limburgse Jagers.

Robert is een verenigingsmens en actief (geweest) bij verschillende stichtingen en verenigingen in het vrijwilligerswerk. Momenteel als vrijwilliger bij speeltuin de Paddenstoel en als voorzitter van het Platform Defensie Bedrijfsleven Limburg.

Al deze opgedane kennis en kunde concretiseerde hij in onze provincie als lid van het College van Gedeputeerde Staten waar hij o.a. jeugd, schutterijen, maatschappelijke organisaties en cultuur in zijn portefeuille had, waarbij hij vooral oog heeft gehad voor tradities en het verenigingsleven.

Zonder meer een groot pluspunt voor de B.C.L. is zijn ruime bestuurlijke ervaring, die hij heeft opgedaan in werkgebied en zijn verschillende diverse openbare besturen, stichtingen en instellingen. Communicatie, evenementen organisator, juiste woorden op de juiste plaats bezigen, fijne gevoelige humor en vooral de getoonde interesse binnen de ontwikkelingen van de Limburgse jeugd. Dit zal met name ten goede komen van onze eigen BCL-Jeugdafdelingen en onze jeugdverenigingen.

Zijn omgeving kent hem als een carnavalist in hart en nieren!

Wie of wat is de BCL

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg heeft ongeveer 165 aangesloten verenigingen en is opgericht op 18 januari 1965. De BCL heeft als doelstelling het in standhouden van de carnavalscultuur door middel van:

  • Contacten onderhouden met overheidsinstanties en aanverwante carnavalsbonden.
  • Het promoten van de carnaval bij de verenigingen en andere instanties.
  • De Jeugd in Limburg laten deelnemen aan het begrip carnaval.
  • Het organiseren of deelnemen aan carnavalsbijeenkomsten of manifestaties. (BCL Carnavalstreffen, JeugdPrinsentreffen, Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival).
  • Leden bijstaan in juridische en fiscale aangelegenheden.
  • Het beheren van bondsordes voor jubilerende leden van aangesloten verenigingen,
  • De BCL wordt geleid door het dagelijks bestuur, aangevuld met het bondsbestuurders die per district zorgen voor de bezoeken aan de diverse verenigingen.

De BCL vertegenwoordigt zijn leden bij de NEG, de Närrische Europäïsche Gemeinschaft, een samenwerkingsverband van zeven Europese landen. Meer informatie over de NEG is te vinden op: www.naerrische-europaeische-gemeinschaft.org


Beschermheer Emile Roemer

Vandaag heeft Theo Bovens zijn taak als beschermheer van de BCL en SLV op het gouvernement overgedragen aan gouverneur Emile Roemer die zich nu de beschermheer van de Limburgse vasteloavend mag noemen. Een afvaardiging van de BCL ,SLV en de Blauw Sjuut waren bij deze mooie ceremonie aanwezig.

Sjweikese organiseert BCL-treffe 2022

Sjweikese organiseert BCL-treffe 2022 Al 2x moch 't neet zo zeen. Al twee keer sjtonge de Veldjmuus helemaol klaor om veur Limburg ein prachtig fees te hauwte. Jaomer genog waar 't de Veldjmuus neet gegund door de wel bekende raeje. Wat mot 't ongeluifelik zoer zeen gewaes veur ozze vrunj oet Remunj om 2 jaor achter mekaar hun energie in rouk te zeen opgaon. Toch wille veer de Veldjmuus bedanke veur hun inzat en veur 't behoud van ozze Limburgse cultuur. "Luuj van de Veldjmuus, geer zeet klasse!” In 2022 gaon veer es Sjwenskes oet Sjweikese 't sjoone treffe vorm gaeve. 'T wurt ein groot sjpektakel. Op vriedig 18-11 zal ein van Nederlands bèste coverbands 't podium betraeje. Anderkovver zal de tent dan oppe kop komme zètte. Op zaoterdig 19-11 is 't de beurt aan de grondjlègger van de Limburgse coverbands. De Janse Bagge Bend zal net es vreuger de tent oppe kop dreeje. Zondig 20-11 zal 't traditionele BCL treffen zeen. Nao eine sjoone optoch door 't meist noordelijke bergdörp van Nederland zulle veer aansjleetend der ein ech Limburgs feeske van make. 'T belaof ein top weekend te waere. Laote veer haupe dat veer Corona ein bietje onger controle kriege en dat veer weer kènne en maoge feeste. Houd dees pagina good in de gate. Hiej zulle veer 't lètste nuuts deile mit uch. Veer zeen os in november!

kaarten via: https://bit.ly/kaartenBCLSjweikese

Sponsoren

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.