Oud bestuursleden

Geschreven door: | |

De rust in ons verenigingsleven, waardoor het mogelijk kan zijn ons te concentreren op de geschiedenis van de BCL is afgelopen jaar weer uitgebleven. Het samen oppakken van de BCL-geschiedenis als ontwikkelwerk moet in principe mogelijk zijn. Ieder zelf respecterende organisatie heeft tegenwoordig een mission statement, een doel dat men wenst te verwezenlijken. De Bond BCL heeft op dat gebied verschillende doelen die men tracht te verwezenlijken. Een van die doelen is de geschiedschrijving van de Bond. Een groot gedeelte van het verleden is onbekend bij de huidige Bestuurders en aangesloten verenigingen. Zij willen dan ook zelf deze geschiedschrijving vastleggen. In het Bondsorgaan zijn regelmatig losstaande historische fragmenten opgenomen. In de nabije toekomst zullen deze een aaneensluitend geheel gaan vormen.

Momenteel ligt voor U een overzicht van gewezen Bestuurders. Wij hebben al enige Bestuurders kunnen achterhalen en alvast verdeeld over de vier aanwezige kolommen. Ziet U hierbij onjuistheden die er ingeslopen kunnen zijn laat het weten zodat correctie kan plaats vinden. Zijn Bestuurders nog niet opgenomen of vermeld geef een seintje en wij pluizen het uit.

Wij hopen met dit Bestuurlijk overzicht een goede vruchtbare opstart te hebben tot de BCL-geschiedenis. Al diegenen die hun steentje aan deze geschiedschrijving willen bijdragen zijn van harte welkom. Natuurlijk zijn ideeën ter verwezenlijking van deze geschiedschrijving oooo zo belangrijk.

Oud bestuursleden Woonplaats
Jozef Maesen Echt
Henk Habes Heel
Joep Verstegen Roggel
Hilde Bremmers Thorn
Frits Berden Velden
Lei Poels Horst
Emile Royen Magraten
Sjef Dirkx Roermond
Jo Stakenborg Beesel
Nico Smits Panningen
Wim Buijsen Trintelen
Hein Scheppers Brunssum
Jo Deserno Kerkrade
Hub.Warmerdam Blerick
Wim Hellenbrand Brunssum
William Joosten Helden
Thij Verheijen Sevenum
Ton Theelen Posterholt
Jack de Bock Nieuwstadt
H. Scheppers Waubach
Lei Soudant Weert
Peter van Looijen Helden
Heinz Muijzers Posterholt
Wilbert Hendriks Tegelen
Jos Rook Brunssum
Marc Kompier Geleen
Ans Pennartz Landgraaf
Ger Balk Limbricht
Wim van Montfort Roermond
Wim Walter Sevenum
Chris Munten Venlo
Chris Aubert Roermond
Freddy Frencken Linne
Chris Aubert Roermond
Henk Zaeijen Roermond
José Zaeijen- Schreurs Roermond
Roger Huntjens Landgraaf
Hubert Schunken Landgraaf
Jacques Gigase Susteren
Rob L'Espoir Nieuwstadt
Frans Hellenbrand Simpelveld
Anja Thehu-Mulder Maastricht
Jo Meessen Simpelveld
Jacques Rutzerfeld Brunssum
André Peters Roermond

Voorzitter Plaats
Piet Wolters Echt
Hub Schumans Sanderbout
Jules Janssen Geleen
Dolf Dormans Munstergeleen
Jo Hundscheidt Simpelveld
Mike Driessen Venlo
Hans te Locke Heerlen
Jos Hessel Montfort

Seceretaris Plaats
Theo Verstraeten Pey-Echt
Wiel Jungblut Gulpen
Jack Erkens Voerendaal
J v. Wersch Sittard
Marcel Starmans
Maurice Heltzel
Cris Hinssen Maasbree
Bert Kitzen Geleen
John Timmermans Beringe

Penningmeester Plaats
Dirk Jansonius Bocholtz
Jef Dacier Gulpen
Wim Laugs Echt
J.Theo Thurlings Steyl
Jan Vaessen Heel
Hennie Boks

Beschermheer Plaats
Ch.J.M.A. van Rooy
Leon Frissen Maastricht
Th.J.F.M. Bovens Maastricht
Wie of wat is de BCL

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg heeft ongeveer 165 aangesloten verenigingen en is opgericht op 18 januari 1965. De BCL heeft als doelstelling het in standhouden van de carnavalscultuur door middel van:

  • Contacten onderhouden met overheidsinstanties en aanverwante carnavalsbonden.
  • Het promoten van de carnaval bij de verenigingen en andere instanties.
  • De Jeugd in Limburg laten deelnemen aan het begrip carnaval.
  • Het organiseren of deelnemen aan carnavalsbijeenkomsten of manifestaties. (BCL Carnavalstreffen, JeugdPrinsentreffen, Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival).
  • Leden bijstaan in juridische en fiscale aangelegenheden.
  • Het beheren van bondsordes voor jubilerende leden van aangesloten verenigingen,
  • De BCL wordt geleid door het dagelijks bestuur, aangevuld met het bondsbestuurders die per district zorgen voor de bezoeken aan de diverse verenigingen.

De BCL vertegenwoordigt zijn leden bij de NEG, de Närrische Europäïsche Gemeinschaft, een samenwerkingsverband van zeven Europese landen. Meer informatie over de NEG is te vinden op: www.naerrische-europaeische-gemeinschaft.org


Beschermheer Emile Roemer

Vandaag heeft Theo Bovens zijn taak als beschermheer van de BCL en SLV op het gouvernement overgedragen aan gouverneur Emile Roemer die zich nu de beschermheer van de Limburgse vasteloavend mag noemen. Een afvaardiging van de BCL ,SLV en de Blauw Sjuut waren bij deze mooie ceremonie aanwezig.

BCL Treffen 2022

BCL treffe wat op 18-19 en 20 nov 2022 zal worden gehouden.

Orde Aanvragen

Een ledenorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Gewoon lid”. (Joekskapel, Muziekkapel, Jeugdcarnaval of iets dergelijks) Download

Een dienstorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Raad van elf, Adjudant, Nar, Ceremoniemeester, Bestuur) Download

Grootorde Een grootorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Dagelijks bestuur, Vorst, President) Download

Orde van verdiensten Een orde van verdiensten kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Verdienstelijk persoon voor de gemeenschap” Download


BCL Leden
De BCL bestaat bij de gratie van haar leden. Er zijn actueel 170 carnavals-verenigingen aangesloten bij de Limburgse bond. Verreweg de meeste zijn afkomstig uit de eigen provincie, doch zijn er ook enkele verenigingen van elders lid. De bond profileert zich als verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend. Zij behartigt de belangen van het georganiseerde carnaval. Zij doet dat in het bijzonder voor de volgende verenigingen: BCL-ledenlijst

Onderstaand treft u een overzicht van de documenten die voor u als vereniging belangrijk zijn. Momenteel bevinden wij ons in een transitie naar een meer dienstverlenende instelling. In dat kader kunt u binnenkort veel nieuws verwachten. Nieuwe statuten en reglementen. De documenten op deze pagina zullen in de komende maanden ook onderhanden worden genomen

BCL-ledenlijst
BCL Statuten
BCL Huishoudelijk Reglement
Protocol Bondsonderscheidingen
Aanvraag BCL Bondsonderscheiding
BCL nieuwe leden formulier
Reglement BCL Carnavalstreffen

Sponsoren

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.